Kontakt

Bostadsrättsföreningen Fladen                
Gnejsvägen 70                        
434 51  Kungsbacka                    

Organisationsnummer                    
769627-0102                        

Faktureringsadress
Brf Fladen
c/o Brf Ekonomen
Fredsgatan 13
149 30 NYNÄSHAMN

 

Styrelse och kontaktuppgifte

Ordörande Björn Wånge bjorn.wange@brffladen.se 0703-454465
Vice ordförande Elisabeth Boissier elisabeth.boissier@brffladen.se 0707-418639
Kassör Kjell-Åke Käck kjell.ake.kack@brffladen.se 0733-613222
Sekreterare Anders Eriksson anders.eriksson@brffladen.se 0725-621405
Ledamot Paula Juhlin paula.juhlin@brffladen.se 0706-517996
Suppleant Wendy Lintin wendy.lintin@brffladen.se 0702-183553
Suppleant Dragana Skiljic dragana.skiljic@brffladen.se  

Valberedning

Sammankallande Peter Söderbaum peter.soderbaum@brffladen.se 0739-808800